این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
• ...
برنامه ریزی برای دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
ضمن تشکر از اعضای محترم کمیته علمی،کلیه پژوهشگران گرامی و عوامل اجرایی در پیشبرد هر چه بهتر اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری، دبیرخانه کنفرانس در حال برنامه ریزی برای برگزاری دومین کنفرانس در سال آینده می باشد. امید است همچون گذشته مارا در برگزاری دومین کنفرانس همراهی نمایید.
1394/12/09 ادامه مطلبيكشنبه 04 مهر ماه 1395